Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2715. Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
2716. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

Sklepi

2717. Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite

MINISTRSTVA

2718. Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse
2719. Pravilnik o programu monitoringa vplivov izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, in njegove uporabe
2720. Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
2721. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
2722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
2723. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2724. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
2725. Program priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Ptuj–Markovci
2726. Seznam obstoječe vodne infrastrukture

SODNI SVET

2727. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerkvenjak

2728. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak

Dornava

2729. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava

Gorenja vas-Poljane

2730. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
2731. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2005
2732. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje

Novo mesto

2733. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I v Novem mestu

Železniki

2734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki
2735. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2736. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Razglasi in objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti