Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Su 2105/2006 Ob-17219/06 , Stran 4823
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji(a) svetovalec(ka) v pravosodju (vodja kadrovske službe) eno prosto delovno mesto za nedoločen čas. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh mesecev. Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec v pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju II, višji svetovalec v pravosodju I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – visoka izobrazba upravne ali družboslovne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen državni izpit iz javne uprave in izpit iz Sodnega reda, – aktivno znanje uradnega jezika, – pasivno znanje italijanskega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz sodnega reda, – dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba, – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.