IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. Splošno

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana (v nadaljevanju: UL) in vključuje podatke o potrošnikih, udeležencih, kandidatih, prijaviteljih oziroma strankah (v nadaljevanju: kupec).

UL je upravljavec obdelav osebnih podatkov kupcev. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podajamo ostale informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 20. maja 2018. Nazadnje je bila posodobljena 17. junija 2022. Vsebina te izjave se lahko kadarkoli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na spletni strani www.uradni-list.si  in www.ulinfotok.si. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo osebnih podatkov, bo UL vse kupce obvestil v najkrajšem možnem času.

2. Nameni, pravne podlage in roki hrambe osebnih podatkov

UL obdeluje osebne podatke kupcev, ko ti poslujejo z nami, uporabljajo spletne strani UL ali aplikacije oz. kadar kakorkoli sodelujejo z nami, za naslednje namene:

Namen

Pravna podlaga

Rok hrambe

Izvajanje pogodbenih odnosov, kar vključuje vodenje in izvajanje naročil ter pogodbenih aktivnosti Obvezni osebni podatki, ki jih zbiramo, so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ali naročila in so zaradi tega obvezni. Kupec, ki potrebnih podatkov noče posredovati, ne more skleniti pogodbe ali oddati naročila.

Pogodba/naročilo

10 let od zadnjega nakupa

Objave v Uradnem listu

Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije

Trajno

Trženjske aktivnosti, kar vključuje upravljanje baze osebnih podatkov, oglaševanje in pošiljanje ponudbe preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno.

Privolitev

Do preklica

Ponujanje posebnih ugodnosti in prilagojenih ponudb izobraževanj, knjigarne in ostalih produktov, kar vključuje ugotavljanje nakupnih navad z namenom priprave posebnih ponudbenih ugodnosti.

Privolitev

Do preklica

Pošiljanje e-novic.

Privolitev

Do preklica

Izvajanje raziskav zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe.

Zakoniti interes

3 mesece

UL za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno s spletnega mesta www.uradni-list.si,  www.ulinfotok.si
in  www.enarocanje.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

Privolitev

https://www.uradni-list.si/podjetje/piskotki
https://www.ulinfotok.si/index.php/piskotki

https://zakonodaja.ulinfotok.si/piskotki
https://www.enarocanje.si/piskotki

Storitev UL info tok - Prilagojeno obveščanje o izidu nove številke Uradnih listov in objav na portalu javnih naročil in objav odločitev na portalu Državne revizijske komisije.

Pogodbeno razmerje

1 leto od preklica naročnine

Upravljanje naročnin portala GDPR GURU skupno upravljanje z Info Hišo.

Pogodbeno razmerje

1 leto od preklica naročnine

 

3. Kako dolgo se hranijo osebni podatki

UL hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, anonimizirajo ali prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov). Podrobnejši roki hrambe so navedeni v poglavju 2 te izjave.

4. Uporabniki osebnih podatkov kupcev

Osebne podatke kupcev uporabljajo v UL samo za to pooblaščene osebe. UL osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom UL (npr. klicni center, tiskar, skrbniki in vzdrževalci IT sistemov, dostavljavci, ...),
  • drugim upravljavcem, s katerimi UL skupno upravlja določene zbirke osebnih podatkov in
  • po potrebi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.


Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Kako so osebni podatki kupcev zavarovani

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti osebnih podatkov kupcev je UL sprejel ustrezne ukrepe za varovanje podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

6. Kako kupec uveljavlja svoje pravice varstva osebnih podatkov

Kot posameznik ima kupec pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Če kupec želi uveljaviti svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se poveže z UL preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 9 te izjave.

7. Ali lahko kupec umakne svojo privolitev

Potem, ko je kupec podal svojo privolitev, jo lahko kadarkoli umakne. Če želi umakniti svojo privolitev, lahko to storite na naslednje načine:

  • s klikom na "odjava" v prejetem elektronskem trženjskem sporočilu ali e-novici,
  • v uporabniškem profilu UL info tok,
  • elektronsko na naslov: dpo@uradni-list.si ali
  • pisno na naslov: Uradni list d. o. o., Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

8. Kako kupec vloži pritožbo

Če se kupec želi pritožiti zaradi ravnanja UL z njegovimi osebnimi podatki ali želi uveljavljati svoje pravice iz točke 6 te izjave, lahko vloži pritožbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.

Kupec ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu. Prijavo lahko vloži preko obrazca, ki je dostopen na spletnem naslovu nadzornega organa.

9. Kontaktni podatki

Kupec se lahko za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe obrne na naslov:

  • elektronsko: dpo@uradni-list.si ali
  • pisno: Uradni list d. o. o., Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti