Pregled Uradnih listov RS

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list RS, št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list RS, št. 42/2018 z dne 19. 6. 2018
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4. 7. 2018
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list RS, št. 51/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Številka 56/2018 predvidoma izide 17. 8. 2018
Arhiv

Izobraževanja

Aktualno

Kongres javnega naročanja 2018

Septembra 2018 bo potekal že 7. Kongres javnega naročanja, ki bo tradicionalno v znamenju reševanja najbolj perečih dilem v praksi.
 
Teme kongresa vključujejo dileme, s katerimi se srečujejo naročniki pri izvajanju novele ZJN-3A v praksi, razjasniti pa je tudi treba, na kakšen način naj naročniki izvajajo obstoječe pogodbe. Predstavljeni bodo odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z elektronsko oddajo ponudb, poudarek pa bo tudi na vprašanju, kako bo nova Uredba o varstvu osebnih podatkov vplivala na javna naročila.

Nadalje bodo predstavljeni vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila gradnje, projektiranja in nadzora ter konkretni primeri, kako je treba spremeniti razpisno dokumentacijo. Strokovnjaki bodo odgovorili na najpogostejše težave pri objavah na portalu javnih naročil.
 
Udeleženci bodo imeli možnost zastaviti konkretna vprašanja in seznaniti strokovnjake z dilemami, ki jih imajo v praksi, tudi če konkretne teme niso predmet izobraževanja.
 
Cilj Kongresa javnega naročanja je med drugim tudi to, da udeleženci prejmejo odgovore na vsa svoja vprašanja, ki jih imajo v praksi.
 
Programski vodji kongresa sta mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil.
 
Izkoristite 10-odstotni popust na zgodnjo prijavo, ki velja do 10. avgusta 2018!
 
Za več info. o programu in prijavi obiščite spletno stran dogodka:
https://kjn.uradni-list.si/.


11. junij 2018

Dodatne kvalifikacije - novost na področju izobraževanja

Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji,

strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva ter

strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC,

v Slovensko ogrodje kvalifikacij.
S tem je Uradni list Republike Slovenije kot predlagatelj postal edini izvajalec teh dodatnih kvalifikacij.

Dodatna kvalifikacija je po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij tista kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela

Zagotovite si svoj termin že danes!


20. april 2018

Katere so obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila?

Skrbnost pri pripravi pogodbe je ključnega pomena za uspešno izvedbo javnega naročila. Ko je odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, se namreč javno naročilo šele začne izvajati, izvedba pa s sabo prinese vrsto izzivov v zvezi z načinom izvedbe, kakovostjo in roki izvedbe.

Če ima pogodba o izvedbi javnega naročila pomanjkljivosti ali nejasnosti, teh ni mogoče razlagati v škodo izvajalca. Hkrati pa izvajalci po sklenitvi pogodbe praviloma poskušajo narediti vse, da bi lahko pri izvedbi javnega naročila prihranili. Zato je ključno, da je pogodba pripravljena kakovostno in uravnoteženo ter da ima vse sestavine, ki pritičejo dobri pogodbi.

Ker ZJN-3 vsebini pogodbe o izvedbi javnega naročila ne posveča nobene pozornosti, je celotno breme kakovostno pripravljene pogodbe na naročnikih. Povsem neprimerno je, da naročniki prepisujejo besedilo pogodb, ki jih naključno najdejo na spletu, ali reciklirajo stare vzorce pogodb, ki že dolgo niso bili osveženi.

Preberite si članek v celoti.


8. december 2017

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Iz naše knjigarne

e-Bilten

Volitve so po organizacijski plati povsem primerljive z naravno nesrečo

Zagotovo ste že slišali za prispodobo, ki volitve primerja z naravno nesrečo. V dobesednem pomenu, ne v prenesenem: nikoli ni ob neki aktivnosti hkrati angažiranih toliko ljudi v tako časovno strnjenem obdobju. Za množico sodelujočih v volilnem procesu je pričujoča publikacija izvrsten praktičen priročnik publikacija Lokalne volitve 2018, ki poljudno in pregledno pojasni namen zakonodajalca, ki je lokalne volitve uredil s sicer strokovno zahtevnim predpisom.

Lokalne volitve so po svoji naravi precej bolj organizacijsko in vsebinsko zahtevne od državnih, saj se v 212 občinah lahko zgodi kar enajst različnih kombinacij volilnih sistemov in izračunov mandatov. Od najpreprostejšega primera, ko je občina ena volilna enota, nima ožjih delov občin in tam ne prebivajo pripadniki narodnih ali romske skupnosti, pa do takšnega, kjer v eni občini v več volilnih enotah volijo članice in člane občinskega sveta, članice in člane svetov ožjih delov občine pa predstavnika madžarske narodne skupnosti in pripadnika romske skupnosti. Ko ob bok spolnim kvotam in zadrgi postavimo še preferenčne glasove in tujce z volilno pravico, je mera polna.


20. junij 2018

Uredba o upravnem poslovanju

Z novo Uredbo o upravnem poslovanju, ki je začela veljati 17. aprila 2018, so deloma dopolnjena ali spremenjena uveljavljena pravila in standardi dolžnega poslovanja upravnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil s strankami, njihovo poslovanje z dokumentarnim gradivom, opravljanje z zgradbami, prostori, opremo, zagotavljanje varnosti idr.

Eden od ciljev nove uredbe je bil vzpostaviti normativne pogoje za celovito elektronsko poslovanje tako znotraj posameznih organov javne uprave kot tudi med omenjenimi organi in v največji meri tudi v razmerju do uporabnikov storitev. Uredba odločneje, kot je veljalo do sedaj, uvaja brezpapirno poslovanje. Ob načelni usmeritvi, da organi med seboj praviloma poslujejo le z dokumenti v elektronski obliki, je omogočeno pretvarjanje dokumentov iz fizične v elektronsko obliko in obratno. Izvorna fizična oblika dokumenta ni več ovira za nadaljnje elektronsko poslovanje, če to omogočajo tehnične možnosti.

Organ lahko dokument v fizični obliki s skeniranjem pretvori v elektronsko obliko in z njim posluje elektronsko. Hkrati lahko dokument, ki je pri organu nastal v elektronski obliki, pretvori v fizično obliko, če na primer naslovnik nima ustreznega elektronskega naslova. S pravilno potrditvijo kopije je dokumentu priznana dokazna vrednost, ki je v veliki meri primerljiva z izvirnikom. To bo omogočilo enostavnejše in bolj ekonomično poslovanje z dokumentarnim gradivom, saj bodo organi lahko poslovali in hranili le dokumente v elektronski obliki.


20. junij 2018