O glasilu

Glasilo je sestavljeno iz treh snopičev, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del.

Uredbeni del uradnega glasila izide v vsaki izdaji Uradnega lista, Mednarodne pogodbe izidejo nekajkrat letno, Razglasni del pa praviloma vsak petek. 

Uradni list izhaja po načelu enotne izdaje. Celotna posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, isti datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Uredbeni del ima tudi zaporedno številko objave akta.

V Razglasnem delu so strani posebej tekoče letno oštevilčene. Mednarodne pogodbe se objavljajo v ločenem delu z lastnim tekočim številčenjem izdaje, aktov in strani.

Od 1. aprila 2010, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C) (Uradni list RS, št. 109/09), je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja, ki je brezplačno dostopna na spletni strani podjetja. Na željo naročnika je še vedno zagotovljen natis elektronske izdaje Uredbenega dela ter Mednarodnih pogodb Uradnega lista RS.

Uredbeni del

V Uredbenem delu so objavljeni: ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora, akti državnega sveta, akti predsednika republike, predpisi in drugi akti vlade in ministrov, splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepi ustavnega sodišča ter predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.

Mednarodne pogodbe

V delu uradnega glasila Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe se objavljajo z zakonom ali vladno uredbo ratificirane mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, akti državnega zbora o notifikaciji nasledstva mednarodnih pogodb in obvestila ministrstva za zunanje zadeve o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb.

Razglasni del

V Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije, ki izhaja le v elektronski izdaji, pa se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi v registre, nekateri preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu uradno objaviti.

Pogoje in način objavljanja aktov v Uradnem listu Republike Slovenije določa Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10 in 36/14).

Priprava hiperpovezav do predpisov

Navodilo za pripravo hiperpovezav do objavljenih predpisov ali delov predpisov na spletni strani Uradnega lista RS

Za namene trajnega povezovanja na predpise smo pripravili standardiziran hiperpovezave, do katere pridete s klikom na "KOPIRAJ POVEZAVO" ob odprtem konkretnem predpisu. Hiperpovezave lahko generirate tudi ročno tako, da ustrezno spreminjate parameter SOP v povezavi. Primer takšne povezave je: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409

Poleg hiperpovezav do posameznega predpisa smo pripravili tudi možnost hiperpovezav do posameznih delov predpisa, npr. do naslova poglavja, člena ipd.

Ustvarjanje take hiperpovezave je preprosto:

vzamete hiperpovezavo posameznega predpisa, za njo dodate znak # ter za znakom # napišete želeni cilj hiperpovezave

(npr. številko člena, naslov poglavja ali podnaslov člena). 

Besedilo v hiperpovezavi se mora povsem ujemati z besedilom v predpisu.

Nekaj primerov hiperpovezav si lahko ogledate tukaj:

AAA Zlata odličnost
O

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti