Pregled Uradnih listov RS

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list RS, št. 25/2018 z dne 14. 4. 2018
Uradni list RS, št. 26/2018 z dne 17. 4. 2018
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Številka 34/2018 predvidoma izide 25. 5. 2018
Arhiv

Izobraževanja

Aktualno

Dodatne kvalifikacije - novost na področju izobraževanja

Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji,

strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva ter

strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC,

v Slovensko ogrodje kvalifikacij.
S tem je Uradni list Republike Slovenije kot predlagatelj postal edini izvajalec teh dodatnih kvalifikacij.

Dodatna kvalifikacija je po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij tista kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela

Zagotovite si svoj termin že danes!


20. april 2018

Katere so obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila?

Skrbnost pri pripravi pogodbe je ključnega pomena za uspešno izvedbo javnega naročila. Ko je odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, se namreč javno naročilo šele začne izvajati, izvedba pa s sabo prinese vrsto izzivov v zvezi z načinom izvedbe, kakovostjo in roki izvedbe.

Če ima pogodba o izvedbi javnega naročila pomanjkljivosti ali nejasnosti, teh ni mogoče razlagati v škodo izvajalca. Hkrati pa izvajalci po sklenitvi pogodbe praviloma poskušajo narediti vse, da bi lahko pri izvedbi javnega naročila prihranili. Zato je ključno, da je pogodba pripravljena kakovostno in uravnoteženo ter da ima vse sestavine, ki pritičejo dobri pogodbi.

Ker ZJN-3 vsebini pogodbe o izvedbi javnega naročila ne posveča nobene pozornosti, je celotno breme kakovostno pripravljene pogodbe na naročnikih. Povsem neprimerno je, da naročniki prepisujejo besedilo pogodb, ki jih naključno najdejo na spletu, ali reciklirajo stare vzorce pogodb, ki že dolgo niso bili osveženi.

Preberite si članek v celoti.


8. december 2017

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Iz naše knjigarne

e-Bilten

Razveza zakonske zveze na tožbo

Zakonca, ki imata skupne otroke, nad katerimi imata starševsko skrb, se po DZ, preden vložita tožbo ali predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, udeležita predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo.1 Predhodno svetovanje se podobno kot nekdaj svetovalni razgovor ne izvede, če je eden od zakoncev nerazsoden, neznanega prebivališča, pogrešan ali če eden ali oba zakonca živita v tujini. Zakonca se morata predhodnega svetovanja udeležiti osebno brez pooblaščencev. Center za socialno delo povabi stranki na predhodno svetovanje v 14 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje. O opravljenem predhodnem svetovanju naredi zapisnik, iz katerega je razvidno, da sta se razgovora udeležila zakonca, ki nameravata vložiti predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali tožbo za razvezo zakonske zveze (prvi in drugi odstavek 204. člena DZ).


9. maj 2018