Pregled Uradnih listov RS

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list RS, št. 39/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017
Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017
Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29. 8. 2017
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list RS, št. 49/2017 z dne 11. 9. 2017
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list RS, št. 51/2017 z dne 19. 9. 2017
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list RS, št. 53/2017 z dne 25. 9. 2017
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list RS, št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017
Številka 58/2017 predvidoma izide 20. 10. 2017
Arhiv

Izobraževanja

Aktualno

6. Kongres javnega naročanja

Oglejte si nekaj prvih foto utrinkov iz Kongresa javnega naročanja 2017, ki je letos potekal v znamenju odgovorov v zvezi z dilemami, na katera praksa še ni dala zanesljivih odgovorov.

Dogodek je bil namenjen vsem predstavnikom naročnikov in ponudnikov, ki prihajajo v stik z javnimi naročili bodisi pri pripravi tehničnega ali pravnega dela dokumentacije, pri pripravi ponudb ali koordinaciji izvedbenega dela javnih naročil.

Hvala vsem za udeležbo, se vidimo prihodnje leto!


13. september 2017

3. Dnevi gradbenega prava

Vabljeni na 3. Dneve gradbenega prava,
15. in 16. novembra 2017, v Laško.

Letošnji dogodek se bo dotaknil vseh omenjenih tem, ter v zvezi z njimi in številnimi drugimi perečimi vprašanji poskušal dati konkretne odgovore za uporabnike v praksi. Tradicionalno so Dnevi gradbenega prava namreč zasnovani na način, da vprašanj ne odpirajo, temveč dajo odgovore nanje.

V okviru vsake sekcije bo precej časa tudi za razčiščevanje spornih situacij iz prakse, med drugim tudi takšnih, ki se neposredno ne dotikajo obravnavanih tem. 

Programski odbor: odvetnica Mojca Furlan, odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna Sodja

Več o dogodku.

Vabljeni!


8. september 2017

Novost na področju izobraževanja v Sloveniji

Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji,

strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva ter

strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC,

v Slovensko ogrodje kvalifikacij.
S tem je Uradni list Republike Slovenije kot predlagatelj postal edini izvajalec teh dodatnih kvalifikacij.

Dodatna kvalifikacija je po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij tista kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela

Zagotovite si svoj termin že danes!


1. avgust 2017

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Iz naše knjigarne

e-Bilten

Razpisna dokumentacija pri pogodbah FIDIC

Posebnosti pogodb FIDIC je treba upoštevati tudi pri pripravi razpisne dokumentacije. V slovenskem prostoru največ razpisnih dokumentacij pripravijo naročniki, ki so zavezanci za javna naročila, čeprav tudi zasebni gospodarski subjekti pred večjimi projekti, ki jih bodo vodili po knjigah FIDIC, pripravljajo razpisne dokumentacije, na podlagi katerih lahko ponudniki oddajo svoje ponudbe.

Priprava razpisne dokumentacije je izrednega pomena, saj so celotna razpisna dokumentacija in vsi sestavni deli pogodbe adhezijski dokumenti. Zanje velja, da imajo ponudniki položaj šibkejše stranke, saj dokumentacijo pripravi naročnik enostransko. Adhezijske dokumente je treba v skladu s 83. členom OZ razlagati v korist šibkejše pogodbene stranke in ne v korist močnejše, ki jih je pripravljala. Do iste ugotovitve, torej, da določb razpisne dokumentacije in pogodbe ni mogoče razlagati v škodo ponudnika, pripeljejo tudi druge določbe OZ, in sicer načelo vestnosti in poštenja iz 5. člena OZ, ki je temeljno načelo obligacijskega prava. Vestnost in poštenje terjata od udeležencev, da si pri sklepanju in izvrševanju pravic ter izpolnjevanju obveznosti ne prizadevajo zgolj za uresničitev svojih interesov, ampak tudi za interese nasprotnih strank.


11. oktober 2017