Pregled Uradnih listov RS

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9. 1. 2018
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list RS, št. 7/2018 z dne 7. 2. 2018
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list RS, št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Številka 19/2018 predvidoma izide 23. 3. 2018
Arhiv

Izobraževanja

Aktualno

Konferenca – Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju

Po odmevni lanskoletni se bliža že druga konferenca Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju, ki bo letos namenjena izzivom, ki so posledica tehnoloških novosti, novih predpisov ter novih storitev v industriji plačil v Sloveniji, EU in svetu.

Konferenca bo predstavila razvojne trende v svetovni industriji plačil in primere uspešnih uvedb novosti iz sveta Big Data, v katerem obvladovanje podatkov za uspešno poslovanje prevzema vodilno vlogo.
 
Vabljeni, da se pridružite več kot 150 strokovnjakom in odločevalcem, ki so odgovorni za poslovne strategije, trženje in tistim, ki so zadolženi za odnose z uporabniki. Veselimo se srečanja 17. aprila 2018 na Brdu pri Kranju.


19. marec 2018

2. Dnevi prakse javnih naročil

Strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja

Letošnji Dnevi prakse javnih naročil bodo v znamenju številnih sprememb, ki so se zgodile na področju javnega naročanja ali pri področni zakonodaji, ki vpliva tudi na javno naročanje. Tako je prišlo do spremembe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), do nove Uredbe o zelenem javnem naročanju ter do sprejema »novega gradbenega trojčka« - nove gradbene zakonodaje.

Približuje se datum pričetka elektronskega javnega naročanja, prav tako pa je ZPVPJN uvedel portal eRevizija, ki bo prav tako pomenil korak k elektronskemu poslovanju v pravu javnih naročil.

Rdeča nit letošnjih Dnevov prakse javnih naročil je uporaba vseh novosti v praksi. Strokovni in izkušeni predavatelji bodo udeležencem predstavili, kako novosti vplivajo na uporabo pravil javnega naročanja z vidika naročnikov ter ponudnikov, ter kaj so in bodo novosti pomenile za prakso javnih naročil. Velik poudarek bo dan primerom iz prakse ter vprašanjem udeležencev ter reševanju konkretnih dilem, s katerimi so se ti srečali pri izvajanju svojih delovnih nalog.

Programski vodji Dnevov prakse javnega naročanja sta odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik in odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p. d.o.o.

Več o programu in urniku kongresa si lahko ogledate na spletni strani dogodka: https://praksajn.uradni-list.si.

Vabljeni!

 


26. januar 2018

Novost na področju izobraževanja v Sloveniji

Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji,

strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva ter

strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC,

v Slovensko ogrodje kvalifikacij.
S tem je Uradni list Republike Slovenije kot predlagatelj postal edini izvajalec teh dodatnih kvalifikacij.

Dodatna kvalifikacija je po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij tista kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela

Zagotovite si svoj termin že danes!


1. januar 2018

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Iz naše knjigarne

e-Bilten

Kaj prinašajo zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju

Tudi za zadnjo, že dvanajsto novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, objavljen leta 1998)1 – novelo ZIZ-L,2  ki bo začela veljati 25. marca 2018, lahko trdimo, da ne prinaša bistvenih sprememb in dopolnitev v tistem delu zakona (oziroma izvršilnega postopka), kjer so rešitve zakona izrazito pomanjkljive in nedosledne, torej pri postopku na podlagi verodostojne listine ter v izvršilnem delu zakona. Med tokratnimi temeljnimi cilji, ki jih je zakonodajalec želel doseči z zadnjimi spremembami in dopolnitvami v noveli ZIZ-L,3 lahko najdemo:

  • spremembe in dopolnitve na področju učinkovitega izvajanja uredb in drugih pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno,
  • novo poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba 655/2014/EU),
  • uvedbo spletnih dražb prodaje premičnin in nepremičnin,
  • varstvo dolžnika pri izvršbi na premičnine in na nepremičnine,
  • izboljšanje instituta seznama dolžnikovega premoženja,
  • prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.


14. marec 2018

Računalniška podpora določa delo kontrolerja

Kontrolinga si brez kakovostne in zanesljive računalniške podpore ni mogoče predstavljati. Z ustrezno programsko opremo, kot so sodobna orodja Business Inteligence (BI), se kontroler osvobodi rutinskih opravil in se lahko predvsem ukvarja z razlago ekonomskih pojavov in napovedovanjem njihovega razvoja v prihodnosti, spremlja realizacijo plana in uresničevanje ciljev, s tem pa prevzema vlogo aktivnega svetovalca managementu.

Danes se od BI-produktov zahteva, da so hitri, zanesljivi, enostavni za uporabo ter bogati z grafiko in vgrajenimi funkcijami za razne statistične izračune, planiranje, ugotavljanje odmikov, napovedovanje, izračune kazalnikov ipd., in seveda, za dobro integracijo z drugimi (npr. ERP) sistemi v podjetju.


14. marec 2018