Cenik objav

Cene objav in preklicev, veljavne od 1. 1. 2024 dalje, ki jih je dne 21. 12. 2023 določila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 41011-9/2023/3 in h katerim je dne 8. 11. 2023 nadzorni svet podjetja sprejel pozitivno mnenje.

SNOPIČ OBJAVE

TIP OBJAVE

cena v EUR/ 

stran brez DDV

DDV
v EUR

cena 
v EUR 
z DDV

Uredbeni del, Mednarodne pogodbe

Objave državnih organov in lokalnih skupnosti – do vključno 100 strani

50,30

11,07

61,37

 

Objave državnih organov in lokalnih skupnosti – nad 100 strani

12,54

2,76

15,30

 

Objave državnih organov in lokalnih skupnosti – nad 500 strani

4,90

1,08

5,98

 

 

cena v EUR/ tipkano vrstico brez DDV

DDV
v EUR

cena v EUR 
z DDV

Razglasni del

Javni razpisi, javne dražbe, druge objave, razpisi delovnih mest idr.

  2,36*

0,52

2,88

 

Objave sodišč (oklici dedičem, oklici pogrešanih, oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih, amortizacije, izvršbe idr.)

1,44

0,32

1,76

 

 

cena v EUR/ 

znak brez DDV

DDV 
v EUR

cena v EUR 

z DDV

 

Ostale objave (zavarovanja denarnih terjatev idr.)

0,0343

0,0075

0,0418

 

 

cena v EUR/ 

objavo

brez DDV

DDV 
v EUR

cena 
v EUR 
z DDV

 

Preklic dokumenta (indeks, dijaška izkaznica, žig, dovolilnica, licenca idr.)

4,44

0,98

5,42

* Tipkana vrstica pomeni, da je besedilo poslano v pisavi Arial, velikosti 10, na strani, ki ima z vseh strani robove 2,5 cm. Če gradivo ni poslano v tej obliki, ga založnik pred obračunom cene objave pretvori in s tem zagotovi enako ceno vsem strankam. Besedilo (tudi v obliki tabelaričnega zapisa) se pretvori tako, da se štejejo polne vrstice.

** Objave v Razglasnem delu (postavka javni razpisi, javne dražbe, druge objave, razpisi delovnih mest, objave gospodarskih družb idr.) se obračunavajo glede na poslano gradivo, to je tipkana vrstica. Opisani standard Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. uporablja zato, da lahko zagotovi enotno ceno vsem strankam.

AAA Zlata odličnost
O

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti