Naroči tiskano izdajo

Naročnina na tiskano izdajo Uradnega lista RS za leto 2022 znaša 599,00 € (brez DDV) oziroma 628,95 € (z DDV).

Tiskani Uradni list RS je sestavljen iz Uredbenega dela in Mednarodnih pogodb.

Naročnina se sklene za nedoločen čas z odpovednim rokom dveh mesecev. Naročnina preneha dva meseca po pisni odjavi, poslani na naslov podjetja, šteto od zadnjega dne v mesecu, v katerem je dana odpoved.

Naročilnico pošljite na e-mail naslov: prodaja@uradni-list.si  ali po faksu na številko 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Uradni list RS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Naroči storitve UL info tok

Letna naročnina na storitev UL info tok znaša 345,00 € (brez DDV) oziroma 420,90 € (z DDV).

Storitev UL info tok vsebuje spremljanje in obveščanje o:

  • novo objavljenih predpisih, slovenskih in mednarodnih javnih razpisih in drugih objavah, objavljenih v Uradnem listu RS,
  • izbranih na novo objavljenih slovenskih javnih naročilih na portalu E-naročanje; mednarodnih javnih naročilih objavljenih na TED portalu; javnih naročilih malih vrednosti Hrvaške in Slovaške,
  • vseh popravkih, spremembah, obvestilih, vprašanjih in odgovorih, za izbrana javna naročila; odločitvah o izbranih ponudnikov; pogodbah na področju javnih naročil; o odločbah revizijskih postopkov … glede na vaše izbrane nastavitve.

Samo naročniki na storitev UL info tok, si lahko dodatno zagotovijo tudi:

  • dostop do ZJN-3 z e-komentarjem,
  • obveščanje o insolventnih postopkih in
  • udeležbo na enodnevnih seminarjih s 15 % popustom.

Storitev lahko naročite na www.ulinfotok.si, kjer jo lahko tudi brezplačno preizkusite. Na voljo vam je tudi klasična naročilnica, ki jo pošljete po faksu na številko 01/425 14 18, na e-naslov ulinfotok@uradni-list.si ali po pošti na naslov Uradni list RS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Za informacije o storitvi UL info tok pokličite na telefonsko številko 01/200 18 33.

AAA Zlata odličnost