Naroči tiskano izdajo

Naročnina na tiskano izdajo Uradnega lista RS za leto 2018 znaša 399,00 € (brez DDV) oziroma 436,91 € (z DDV).

Tiskani Uradni list RS je sestavljen iz Uredbenega dela in Mednarodnih pogodb.

Naročnina se sklene za nedoločen čas z odpovednim rokom dveh mesecev. Naročnina preneha dva meseca po pisni odjavi, poslani na naslov podjetja, šteto od zadnjega dne v mesecu, v katerem je dana odpoved.

Naročilnico pošljite po faksu na številko 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Uradni list RS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Naroči UL info tok

Letna naročnina na storitev UL info tok znaša 285,00 € (brez DDV) oziroma 347,70 € (z DDV).

Storitev UL info tok vsebuje:

  • obveščanje o novo objavljenih predpisih, javnih razpisih in drugih objavah,
  • predpise v priročnem PDF-formatu in
  • obveščanje o slovenskih in mednarodnih javnih naročilih ter o novih odločbah revizijskih postopkov za izbrana javna naročila. Več …

Storitev lahko naročite na www.ulinfotok.si, kjer jo lahko tudi brezplačno preizkusite. Na voljo vam je tudi klasična naročilnica, ki jo pošljete po faksu na številko 01/425 14 18, na e-naslov ulinfotok@uradni-list.si ali po pošti na naslov Uradni list RS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Za informacije o storitvi UL info tok pokličite na telefonsko številko 01/200 18 33.