Termini dodatnih kvalifikacij

Statistika izobraževanj v letu 2018

50
Izvedenih dogodkov
2000
+
Zadovoljnih udeležencev
71
Predavateljev
5
Mest

 

Mnenja udeležencev

Seminar: Oddaja seznama evidenčnih naročil in poročanje statističnih podatkov, 16. 2. 2018
 •  
  Strokovnost predavateljice!
 •  
  Zelo dobra pogostitev in organizacija.
Izobraževanje: Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, februar 2018
 •  
  Izobraževanje za strokovnjaka za oddajo javnih naročil je odličen program, ki celostno obdela sistem javnega naročanja in poglobi razumevanje le-tega.
 •  
  Vsebino predavajo strokovnjaki, ki so dnevno aktivni na tem področju, imajo veliko izkušenj in praktičnih znanj. Zelo pozdravljam, da je določena problematika podprta z interpretacijo Dkom odločitev.
 •  
  Tematika je predstavljena na zanimiv, praktičen in uporaben način. Prednost programa je tudi možnost za diskusijo z izjemno strokovnimi predavatelji. S programom pridobimo tudi nov poklic. Priporočam!
Izobraževanje: Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, marec 2018
 •  
  Na izobraževanje za strokovnjakinjo za oddajo javnih naročil sem se prijavila, ker že vrsto let delam na področju javnih naročil in sem želela poglobiti in utrditi poznavanje tega področja.
 •  
  Lahko rečem, da sem bila z organizacijo in vsebino izobraževanja zelo zadovoljna. Predavanja so strnjeno predstavila in poudarila različne tematike s področja javnega naročanja, tudi tiste, ki jih pri svojem delu mnogo manj srečujemo in jih zato ne obvladujemo dovolj. Svoje znanje sem tako lahko poglobila in nadgradila z novimi vedenji, kar mi bodo vsekakor prišlo zelo prav pri mojem delu.
 •  
  Razširil sem svoje znanje, zdaj sem na svojem področju suveren!« je takoj po ustnem zagovoru navdušeno povedal naš prvi Strokovnjak za oddajo javnih naročil v Slovenji!
Seminar: E-oddaja ponudb in e-dražbe – teorija in praksa, 21. in 23. 3. 2018
 •  
  Pohvalil bi razgibano predavanje, komunikacija s slušatelji in odlično organizacijo dogodka.
 •  
  Zelo jasno in dinamična predstavitev predavatelja.
 •  
  Podajanje znanja na zelo primeren način.
 •  
  Dobil sem vse odgovore na vsa zastavljena vprašanja.
 •  
  Združitev teorije in prakse.
 •  
  Izredno aktualna tema!
Izobraževanje: Strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC, april 2018
 •  
  Udeležbo na dodatnih kvalifikacijah za uporabo pogodb FIDIC ocenjujem kot zelo pozitivno ter priporočam udeležbo vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo s FIDIC pogodbami. Program je bil s strani predavateljev prikazan strokovno, pregledno in razumljivo ter na osnovi praktičnih primerov. Vsekakor bo pridobljena kvalifikacija uporabna pri vsakdanjem delu, ne samo pravnika temveč tudi uporabnikov inženirske stroke.
 •  
  Izobraževanje poleg podajanja učnega gradiva omogoča tudi neposredno diskusijo s predavatelji o postopanju v konkretnih situacijah oz. primerih.
Seminar: Dnevi prakse javnih naročil, 5. in 6. april 2018
 •  
  Pohvalil bi celotno organizacijo, druženje, dostojnost predavateljev. Predvsem pa diskusije-vprašanja in odgovori so res bistvo tega izobraževanja.
 •  
  Pohvalno, da ste najprej poslali t.i. »slajde« po e-pošti.
 •  
  Moram pa poudariti, da je bil na teh dveh dnevih JN odličen izbor tematik. Po dolgem času (na splošno vzeto) zadovoljstvo prav s celotnim programom.
 •  
  Izredno dobro izbrane teme in strokovno predstavljene. Pohvale!
 •  
  Predavatelji z MJU so imeli zelo korektna predavanja; tudi njihovi odgovori na vprašanja so bili konkretni in jasni. Bi si želela več tega in ne nejasnih odgovorov.
Konferenca: Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju, 17. 4. 2018
 •  
  Vse na splošno je bilo profesionalno in usklajeno. Predavatelji super, teme dobro izbrane.
 •  
  Zelo bi pohvalil kombinacije predavateljev iz različnih branž in kombinacija podjetij.
 •  
  Pohvalila bi izvajalce programov in organizatorje.
Izobraževanje: Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, maj 2018
 •  
  Izvedba izobraževanja z naslovom Strokovnjak za javna naročila je zelo kvalitetna. Ob predstavitvi teorije Zakona o javnem naročanju in ZPVPJN ter z njima povezanih Uredb in Pravilnikov smo s predavatelji reševali konkretne primere iz prakse. Vsi predavatelji so zelo prijazni in pripravljeni odgovarjati na vsa zastavljena vprašanja. Izobraževanje je primerno za vse, ki se že nekaj časa ukvarjajo s postopki javnega naročanja, saj s predavanji poglobiš svoje znanje s tega področja in dejansko spoznaš, da je vodenje postopkov javnega naročanja zahtevno, kompleksno in tudi zelo odgovorno.
Seminar: Izvajanje gradbenih projektov po uveljavitvi novega gradbenega trojčka, 20. 6. 2018
 •  
  Zelo podrobni in praktični primeri!
 •  
  Aktualnost seminarja in spontana komunikacija s predavateljicami.