Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 460/06 Ob-17308/06 , Stran 4847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 460/06 z dne 9. 6. 2006, so bile nepremičnine – poslovni prostor v izmeri 26,46 m2, z identifikacijsko oznako dela stavbe 102 in poslovni prostori v izmeri 16,2 m2 in 32,6 m2, z identifikacijsko oznako dela stavbe 100, kar vse se nahaja v drugem nadstropju poslovno garažnega objekta z identifikacijsko številko 4978, na naslovu Lendavska ulica 5a, Murska Sobota, kar vse stoji na parceli številka 214/1 katastrska občina Murska Sobota in ki jih je zastavni dolžnik Belec Silvo, Černelavci, Ledavska ulica 4, 9000 Murska Sobota, pridobil po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 22. 5. 2006, s prodajalko Zavarovalnico Triglav d.d., Ljubljana, zastavljene v korist upnice Banka Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, 6000 Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 87.386 EUR s pripadki.