Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 1540/2006 Ob-17306/06 , Stran 4847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1540/2006 z dne 9. 6. 2006, je bilo enosobno stanovanje v izmeri 26,17 m2, s pripadajočo kletjo, v VI. nadstropju stan. bloka na naslovu Švabičeva ul. 5, Ljubljana, v lasti zastaviteljice Nevenke Rakočević, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, EMŠO 1209956505828, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Artač Ano, Ljubljana, Švabičeva 5, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Banka Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova 2, matična št. 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.200 EUR s pripadki.