Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16863/06 , Stran 4832
Na podlagi petega odstavka 320. člena in 185. člena ZGD-1 v zvezi s sklepom IX. skupščine delniške družbe Labod konfekcija Novo mesto d.d. z dne 25. 8. 2005 o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe, uprava Labod konfekcija Novo mesto d.d. objavlja ugotovitve posebnega revizorja ITEO ABECEDA d.o.o. Ljubljana z dne 11. 10. 2005: Točnega namena nakupa lastnih delnic nismo uspeli ugotoviti saj ni niti iz pogodbe niti iz aneksov, ki jih je podpisal takratni predsednik uprave Andrej Kirm, razvidno za kakšne namene bodo delnice pridobljene. Obrestna mera za dano posojilo Iliriki Fintrade je bila v vseh letih višja od povprečne obrestne mere prejetih posojil. – Delnice Laboda, ki so bile kupljene preko finančnega posrednika, so po končnem obračunu postale lastne delnice. Pridobitev je v nasprotju z določbo 240. člena ZGD. – Nadzorni svet je bil seznanjen z obstojem posojilnih pogodb in nakupi lastnih delnic šele na podlagi pisma poslovodstvu in nadzornemu svetu datirano z dne 21. 5. 2004 revizijske hiše KPMG po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2003. – Na podlagi revizorjevega priporočila in predloga predsednice uprave je nadzorni svet na 24. seji dne 3. 3. 2005 sprejel sklep, da se te delnice skladno z določbo 243. člena ZGD odsvojijo. – Med pregledom nismo mogli preveriti, ali je nakupna cena delnic Laboda resnično takšna, kot jo Ilirika Fintrade prikazuje v dokumentih, saj Labod ne razpolaga z dokumentacijo o nakupih delnic. – Nakupna vrednost lastnih delnic skupaj z obrestmi in vsemi stroški, ki jih je Labod plačal Iliriki Fintrade, je znašala 91.565 tisoč SIT. Povprečna nabavna cena delnice pa je znašala 742,97 SIT.