Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-17035/06 , Stran 4832
Uprava družbe A1-Remont Kranj investicijsko upravljanje, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22, vpisane v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju pod številko registrskega vložka 10416900, in uprava družbe Avtotrade, trgovina, posredovanje in storitve, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22, vpisane v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju pod številko registrskega vložka 10416900, na podlagi 586/1. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta dne 8. 6. 2006 Okrožnemu sodišču v Kranju kot registrskemu sodišču predložili pogodbo o pripojitvi, s katero se družba Avtotrade, trgovina, posredovanje in storitve, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22 kot prevzeta družba pripaja družbi A1-Remont Kranj investicijsko upravljanje, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22 kot prevzemni družbi. Uprava prevzemne družbe ne bo zahtevala, da o soglasju za pripojitev odloča skupščina družbe. Družbeniki družbe A1-Remont Kranj investicijsko upravljanje, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 22 kot prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v roku enega meseca od sprejema odločitve prevzemne družbe kot edinega družbenika prevzete družbe o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloča o soglasju za pripojitev. Najkasneje mesec dni pred zasedanjem skupščine prevzete družbe oziroma odločitvijo prevzemne družbe kot edinega družbenika prevzete družbe, bo delničarjem prevzemne družbe na sedežu družbe v Kranju, Ljubljanska cesta 22 omogočen pregled listin iz drugega odstavka in tretjega odstavka 586. člena ZGD-1. Vsak družbenik ima pravico zahtevati, da mu družba najkasneje naslednji delovni dan brezplačno da prepis listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1. Upnike obeh družb upravi opozarjata, da imajo na podlagi 592. člena ZGD-1 pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.