Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 4302-46/2006/1 Ob-17152/06 , Stran 4797
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013« v letu 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 9. 6. 2006, Ob-16627/06, se spremeni tako, da se pri II. Predmetu razpisa, točki 3. Težišče 3 – Učinkovita in cenejša država pri: Tematskem sklopu: 3.2. Javna uprava – razvoj sistema učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja, črta tema 3.2.6. Razvoj e-uprave Cilji: Razvoj konceptov in študije za semantično, tehnično in organizacijsko integracijo elektronskih storitev po načelu »življenjskih situacij« in »vse na enem mestu«; pospeševanje razvoja e-uprave ter njene uporabe med občani in podjetji ter civilno družbo; raziskave rešitev za podporo učinkovitejšemu upravljanju države (e-governance), razvoju e-demokracije in e-participacije; razvoj primerjalnih metod in merjenje razvitosti ter učinkovitosti e-storitev. in pri Tematskem sklopu: 3.5. Civilna družba in razvoj demokracije, črta tema 3.5.2. Politične in institucionalne implikacije reprezentativnosti civilne družbe. Cilji: S sociološkega, politološkega in pravnega vidika proučiti – predvsem na osnovi študij primerov – praktične implikacije vpliva organizacij in skupin civilne družbe na institucionalno ali politično odločanje. Gre za naslednja vprašanja: kdaj se ad hoc predstavništvo civilne družbe ter demokratično izvoljeni politični (državni) organi dopolnjujejo in kdaj so v koliziji. Kako zagotoviti transparentnost in odgovornost organizacij in skupin civilne družbe? Kako presojati zahteve civilnodružbenih organizacij po reprezentativnosti in legitimnost z ozirom na pluralnost in (včasih) kontradiktornost interesov oziroma predlogov? Kako oblikovati mehanizme za koordinacijo in funkcionalno sodelovanje institucij civilne družbe z Vlado RS in pristojnimi ministrstvi. Posebej analizirati prisotnost slovenskih NVO ter interesnih združenj na ravni EU.