Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 857/2006 Ob-17328/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 857/2006 z dne 13. 6. 2006, je trisobno stanovanje z oznako BO/3, identifikacijska št. 49 A, v skupni izmeri 132,86 m2 v pritličju, s pripadajočo kletno shrambo 49, Makedonska ul. 45, Maribor, kot posameznem delu stavbe v etažni lastnini, identifikacijska št. 79, ki stoji na parc. št. 2664/1 k.o. Pobrežje, last Čerčinović Željka, stanujočega Maribor, Cesta zmage 105, na temelju prodajne pogodbe št. 12-055 z dne 23. 5. 2005, zastavljeno v korist Gazvoda Bojana, stanujočega Maribor, Tavčarjeva ul. 16, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 5,000.000 SIT s pripadki.