Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 889/2006 Ob-17416/06 , Stran 4849
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 889/2006 z dne 8. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 6 v izmeri 46,11 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Srparska pot 002, Lovrenc na Pohorju, ki leži na parceli številka 718/3, k.o. Lovrenc na Pohorju, katere lastnici sta Rajka Žnidar (poročena Petrič), EMŠO 2411958506039, stanujoča Lovrenc na Pohorju, Počitniško naselje 016 in Jožefa Kuhar, EMŠO 1203938505049, stanujoča Lovrenc na Pohorju, Srparska pot 002, vsaka do 1/2 od celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki.