Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 2045/06 Ob-16955/06 , Stran 4817
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: podsekretar v Varnostno tehnični službi – 1. delovno mesto. Od kandidatov pričakujemo, da izpolnjujejo naslednje pogoje: – univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike – smer telekomunikacije, – aktivno znanje 1. svetovnega tujega jezika: (angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik), – praktična znanja na področju projektiranja in izvedbe ožičenj, prenosa signalov in konfiguracij hišnih central, – poznavanje oziroma pripravljenost za usposobitev na sistemu Lotus Notes, Visio, Windows, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela je Prešernova 25, 1000 Ljubljana in diplomatska predstavništva ter konzulati Republike Slovenije v tujini. Kandidati/-ke morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje slovenskega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Kandidati/-ke morajo priložiti dokazila o splošnih pogojih za zasedbo delovnega mesta: vloga z življenjepisom, dokazilo o državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, dokazilo o izobrazbi, dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika, dokazilo o državljanstvu in potrdilo o delovnih izkušnjah (fotokopija delovne knjižice). V primeru, da vloga ne bo vsebovala vseh navedenih dokazil in potrdil je natečajna komisija ne bo obravnavala, kandidat/ka pa ne bo uvrščen/a v nadaljnji izbirni postopek. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta, za katerega se kandidat/-ka poteguje in z označbo »Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«. Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu/ni kandidatu/-ki bo izdan sklep o izbiri, drugim pa sklep o neizbiri. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom z dvomesečnim poskusnim delom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na tel. 01/478-22-59.