Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, stran 6847.

Na podlagi 36. in 80. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem koledarju za osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 61/05) se črta drugi odstavek 3. člena.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljevanju: pouk) osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence devetega razreda, za katere traja do 15. junija.«.
3. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.«
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. datumov izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli:
– preverjanja znanja ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja,
– določitve največ štirih predmetov izmed obveznih predmetov, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu za učence 9. razreda preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz tretjega predmeta in razporeditev tretjega predmeta po osnovnih šolah,
– posredovanja podatkov šol Državnemu izpitnemu centru o učencih, ki bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja,
– vpogleda v pisne naloge in možnosti poizvedbe.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006.
Št. 0070-43/2006
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2006-3311-0045
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport