Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2728. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak, stran 6859.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 121/05) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) Občinski svet Občine Cerkvenjak na 7. izredni seji dne 12. 6. 2006 sprejme
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Cerkvenjak se imenujejo:
Predsednik: Veberič Boris, Nikova ul. 16, 2230 Lenart
Namestnik predsednika – Darko Fras, Zg. Senarska 15, 2235 Sv. Trojica v Slov. gor.
Član: Borko Anica, Cerkvenjak 14; 2236 Cerkvenjak
Namestnik: Olga Korošak, Cogetinci 78B; 2236 Cerkvenjak
Član: Govedič Andreja, Cerkvenjak 31B; 2236 Cerkvenjak
Namestnik: Danijel Kuri, Cogetinci 34; 2236 Cerkvenjak
Član: Franc Kocuvan, Kadrenci 4; 2236 Cerkvenjak
Namestnik: Ivan Lorenčič, Cerkvenjak 21; 2236 Cerkvenjak
Sedež volilne komisije je na naslovu Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
Mandat članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju.
II.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.