Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 276/06 Ob-17326/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 16. 5. 2006, opr. št. SV-276/06, je bilo 57,27 m2 veliko stanovanje št. 12, v IV. nadstropju stavbe Ul. Kozjanskega odreda 19 v Rogaški Slatini, stoječi na parc. št. 626 k.o. Rogaška Slatina, last Hribar Davorina, Ul. Kozjanskega odreda 21, Rogaška Slatina in Gajšek Marije, Male Rodne 12, Rogaška Slatina, vsakega do 1, na podlagi kupne pogodbe SV 269/06 z dne 26. 5. 2006, s prodajalko Božič Bojano, v zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 2/92 z dne 10. 3. 1992, med Božič Bojano in Vital Mestinje p.o., zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., 3000 Celje, Vodnikova 2, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,700.000 SIT s pripadki.