Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 411/06 Ob-17315/06 , Stran 4847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 411/06 z dne 9. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 12, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta talcev 8 B, stoječe na parc. št. 309 k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri 76,68 m2, last zastaviteljev Osmana Omanovića in Fate Omanović, na podlagi pogodbe št. ISP 388/93-O o prodaji stanovanja z dne 16. 4. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.000 EUR s pripadki.