Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2717. Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite, stran 6842.

Na podlagi 91. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spominski plaketi Civilne zaščite
I.
S tem sklepom Vlada Republike Slovenije določa obliko in vsebino spominske plakete Civilne zaščite, ki se podeli v letu 2006 pripadnikom Civilne zaščite, gasilcem, članom Rdečega križa Slovenije, pripadnikom službe nujne medicinske pomoči in drugim reševalcem za sodelovanje v pripravah in izvajanju zaščite, reševanja in pomoči v letu 1991 ob osamosvojitvi Republike Slovenije.
II.
Spominska plaketa Civilne zaščite iz prejšnje točke je po obliki enaka plaketi Civilne zaščite, ustanovljeni z Uredbo o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01), ki ima označeni letnici 1991 in 2006, zaporedno številko in nadomestno oznako modre barve s številko 15.
III.
Spominska plaketa Civilne zaščite se podeli na način, kot se podeljujejo priznanja in nagrade Civilne zaščite.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09400-2/2006/6
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-1911-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik