Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 16/06 Ob-16945/06 , Stran 4817
Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, katere ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica, razpisuje delovno mesto: direktorja. Delovno mesto direktorja bo prosto s 3. 9. 2006. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje zahteve: – da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, zavodih ali državni upravi, – da je državljan Republike Slovenije, – da aktivno obvlada vsaj en tuj svetovni jezik, pri čemer imajo prednost uradni jeziki Evropske unije, kar izkaže s potrdili ustreznih institucij. Pisni prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, svoj življenjepis ter svojo zamisel programa razvoja dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje in ukrepov za dosego programskih ciljev. Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje izbere kandidata za direktorja zavoda na osnovi izpolnjevanja posameznih razpisnih pogojev in ocene programa razvoja dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje. Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, z oznako: »Za razpis direktorja – ne odpiraj«. Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje bo opravil izbor v 15 dneh po objavi razpisa in o svojem izboru obvestil prijavljene kandidate, vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po sprejetem soglasju ustanoviteljic.