Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 416/06 Ob-17415/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 416/06 z dne 13. 6. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 63, v 9. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice, stoječe na parc. št. 456/1 k.o. Jesenice, v izmeri 71,57 m2, last kreditojemalke in zastaviteljice Mojce Robič, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, matična številka 1870718, s sedežem Neuer Platz 14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne terjatve 29.600 EUR s pripadki.