Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-116/2006-31111 Ob-17183/06 , Stran 4823
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I. na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo): a) 1 prosto mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Mariboru. Razpisni pogoji: K I/a diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca, določene v drugem odstavku 15. člena in v 16. členu zakona o državnem tožilstvu. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.