Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Ob-16812/06 , Stran 4816
Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana, na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98), Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 36/04-upb1) ter Statuta zavoda, objavlja razpis za delovno mesto: direktor/direktorica Bolnišnice Sežana. Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktorja/direktorice zavoda morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna strokovna izobrazba, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi, – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – predložitev programa razvoja zavoda. Mandat direktorja/direktorice zavoda traja štiri leta. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom razvoja zavoda v roku 15 dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »za razpisno komisijo – ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire.