Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 146/2004 Ob-17305/06 , Stran 4847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-146/2004 z dne 16. 1. 2004, je bilo enosobno stanovanje v izmeri 26,17 m2, s pripadajočo kletjo, v VI. nadstropju stan. bloka na naslovu Švabičeva ul. 5, Ljubljana, s pripadajočim solastnim deležem na skupnih delih zgradbe, ki ga je zastaviteljica pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Artač Ano, v lasti Nevenke Rakočevič, Ljubljana, Kumrovška 21, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko Artač Ano, Ljubljana, Švabičeva 5, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,500.000 SIT s pripadki.