Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2729. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava, stran 6859.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) in 35. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99, Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00, 1/03), je župan Občine Dornava sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Dornava
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava, ki ga je v maju 2006 izdelala družba Urbis, d.o.o., Maribor.
2.
Javna razgrnitev predloga prostorskega akta bo v prostorih Občine Dornava, Dornava 125. Javna razgrnitev bo od ponedeljka, 26. 6. 2006 do vključno srede, 26. 7. 2006.
3.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga prostorskega akta izvedena v sredo, 12. 7. 2006, ob 19. uri, na sedežu Občine Dornava, Dornava 125.
4.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu prostorskega akta na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na sami razgrnitvi vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
5.
Ta sklep so objavi v Uradnem listu RS in v časopisu Štajerski tednik.
Št. 350-05-106/04
Dornava, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l.r.