Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2733. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I v Novem mestu, stran 6866.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1) ter na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine Novo mesto po izvedeni 2. prostorski konferenci dne 14. 6. 2006, pred javno razgrnitvijo predloga občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I, dne 14. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I v Novem mestu
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I.
2. člen
Predlog prostorskega akta ureja vzhodni del naselja Novo mesto v Mačkovcu na območju vzhodnega priključka Novega mesta na avtocesto Ljubljana –Obrežje v izgradnji na osnovi programske zasnove oskrbno storitvene cone Mačkovec, izdelane v okviru programskih zasnov prostorsko izvedbenih načrtov – sestavina Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2001, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta – sprememba 2003/1 (Uradni list RS, št. 99/04).
Namen izdelave prostorskega akta je izgradnja poslovno-storitvenega središča regionalnega pomena za deficitarne poslovno-storitvene dejavnosti, zagotovitev pogojev za dopolnilno gradnjo stanovanjskih objektov naselja Pod Trško goro in s tem vezanih objektov in naprav javne infrastrukture.
Območje občinskega lokacijskega načrta je velikosti ca. 20 ha.
3. člen
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v času od 29. 6. 2006 do 31. 7. 2006 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 12. 7. 2006, ob 16,00 uri, v sejni sobi MONM, Novi trg 6, II. nadstropje, v Novem mestu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Šifra: 350-05-11/2004
Novo mesto, dne 14. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.