Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 103-31/2006-1 Ob-17146/06 , Stran 4821
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58, objavlja naslednje prosto delovno mesto: višji svetovalec/-ka v Sektorju za ekonomiko javnega zdravstva. Pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke s poznavanjem področja plana in analiz. V primeru, da ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino. Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje s polnim delovnim časom, in sicer za določen čas, za čas nadomeščanja javne uslužbenke, ki ji mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti: – fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka bo delo opravljal/-a na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-26. Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.