Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 020-08-1-16/06 Ob-16957/06 , Stran 4818
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto delovno mesto: pripravnika/ce v Direktoratu za okolje, v Sektorju za naravo, za čas usposabljanja za delovno mesto svetovalca, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II in svetovalec I ter za opravo državnega izpita iz javne uprave. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba agronomske, naravoslovne ali druge ustrezne smeri. Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna mesta pripravnika bomo sklenili delovno razmerje za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom za čas oprave državnega izpita iz javne uprave. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za okolje in prostor, v Ljubljani. Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o državljanstvu; – fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v RS ali nostrificirane tuje diplome); – potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; – potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom usposobljenosti. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, Ljubljana (s pripisom: za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali na elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije pridobite na tel. 01/478-7248 (Suzana Rudež).