Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2735. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6867.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 27. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 885/5 – pot v izmeri 14 m2, vpisana v z. k. vl. št. 514, k.o. Selca, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 888/5 – pot v izmeri 14 m2 odpiše iz z. k. vl. št. 514, k.o. Selca. Vpiše se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št. 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-4640/06
Železniki, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.