Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 396/06 Ob-17309/06 , Stran 4847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 396/06 z dne 8. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 1 A, stoječe na parc. št. 515/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 45,05 m2, last zastaviteljice Ruže Nastić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 10. 1992, sklenjene z Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.