Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 412/06 Ob-17316/06 , Stran 4847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 412/06 z dne 9. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 25, v sedmem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 47, stoječe na parc. št. 463, 462, 465, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 55,42 m2, last zastaviteljev Damira Karagića in Alise Selimović, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000 EUR s pripadki.