Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

Št. 75/06 Ob-17031/06 , Stran 4820
Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana Šentvid, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2006 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana Šentvid, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.