Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2536. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-A)
2537. Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ)
2538. Zakon o spremembah Zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-B)
2539. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-C)
2540. Zakon o spremembah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-A)
2541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2542. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2543. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2544. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2545. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2546. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2547. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2548. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2549. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
2550. Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje
2551. Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

Odloki

2552. Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Sklepi

2564. Sklep o določitvi tarife za cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Drugi akti

2553. Odločba o imenovanju Martine Kanalec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2554. Odločba o imenovanju Neve Aleš za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2555. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
2556. Pravilnik o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz
2557. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
2558. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2559. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2006

OBČINE

Celje

2560. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2 (skrajšani postopek)
2561. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
2562. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2563. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

POPRAVKI

2565. Popravek Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti