Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Su 20/2006-4(1) Ob-16195/06 , Stran 4581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) 2 prosti delovni mesti za nedoločen čas na kazenskem oddelku. Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje obravnav pod vodstvom sodnika, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj dve leti delovnih izkušenj, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje svetovnega tujega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. K prijavi z življenjepisu morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrana kandidata bosta potrdila morala predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za javni natečaj – višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.

AAA Zlata odličnost