Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 762/06 Ob-16622/06 , Stran 4621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 762/06 z dne 1. 6. 2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje številka 8, ki obsega kuhinjo v izmeri 18,23 m2, sobo v izmeri 20,80 m2, sobo v izmeri 20,80 m2, predsobo v izmeri 3,92 m2, WC v izmeri 2,46 m2, shrambo v izmeri 3 m2, balkon v izmeri 4,41 m2, klet v izmeri 3 m2, ki se nahaja v mansardi stanovanjske hiše v Mariboru, Šentiljska cesta 112, zgrajene na parceli številka 359/5, med drugim pripisani zemljiškoknjižnem vložku številka 44, katastrska občina Pekel; last do celote dolžnice – zastaviteljice Mije Krajnc, rojene 10. 8. 1959, stanujoče Ulica Planinčevih 12, 2204 Miklavž na Dravskem polju, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2. 2006, sklenjene med dolžnico – zastaviteljico Mijo Krajnc, kot kupcem in med Marijano Golac, kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beshränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem St. Stefan in Rosental, Murecker Strasse 23, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Mije Krajnc, in sicer v višini 21.500 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 5. 2021.

AAA Zlata odličnost