Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 885/06 Ob-16619/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 885/06 z dne 2. 6. 2006, je dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 28 v izmeri 87,91 m2, v 6. nadstropju stanovanjskega bloka z ident. št. 247.E na naslovu Ulica Janeza Puharja 6, Kranj, stoječega na parc. št. 182/5 k.o. Huje, last zastavitelja Saše Georgievski, Ulica Janeza Puharja 6, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 5. 2006, s prodajalcem Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva 27, Kranj, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 79.500 EUR, z obrestno mero, ki je sestavljena iz 3 mesečnega Euriborja za EUR + 1,95% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 28. 6. 2026.

AAA Zlata odličnost