Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-73/2006-1 Ob-16192/06 , Stran 4580
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Izpostavi URSZR Maribor: višji referent za zaščito in reševanje (m/ž). Delo na tem delovnem mestu se izvaja v uradniškem nazivu višji referent III, višji referent II in višji referent I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta Zahtevana izobrazba: najmanj višja strokovna. Zahtevane delovne izkušnje: – 6 mesecev za naziv višji referent III. Posebni pogoji: – dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Željena znanja: – znanje angleškega jezika, – znanje osnovnih računalniških aplikacij ter – poznavanje področja dela. Delovne naloge: – vodenje evidenc CZ in priprava informacij in analiz na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – sodelovanje pri izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, – opravljanje drugih operativnih in upravnih nalog podobne zahtevnosti. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti: – dokazilo o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah, – potrdila o opravljenih izpitih, – dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče). Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še posebne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih. Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v Izpostavi URSZR Maribor, na lokaciji Rotovški trg 9, v Mariboru. Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja/ Urad za upravljanje človeških virov/ Kadrovska služba/ Oddelek za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za javni natečaj in navedbo delovnega mesta. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 15 dneh po odločitvi. Informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri Tatjani Fireder.

AAA Zlata odličnost