Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 884/2006 Ob-16706/06 , Stran 4621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 884/2006 z dne 6. 6. 2006, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 14 v mansardi v izmeri 40,20 m2, s pripadajočo shrambo številka 14/1 v izmeri 2,10 m2, ki se nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu na Gosposvetski 41a v Mariboru, locirano na zemljišču parcelna številka 1634, stavbišče in poslovna stavba 667 m2, dvorišče 778 m2, št. 1635 garaža 232 m2, št. 1563/3 garaža 59 m2, št. 1563/4 dvorišče 34 m2 vpisane pri vložni številki 1365 k.o. Koroška vrata ter parc. št. 1649/2 garaža 234 m2, št. 1649/3 dvorišče 106 m2, vpisane pri vl. št. 1407, k.o. Koroška vrata, last zastaviteljice Alenke Skerbinek, EMŠO 2110967505215, stanujoče Slovenske Konjice, Škalce 101, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 9. 2001, s prodajalcem Črnko Gorazdom, stanujočim Gosposvetska 041a, Maribor, zastavljena v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.042 CHF s pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 5. 2014.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti