Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 1475/2006 Ob-16625/06 , Stran 4621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV1475/2006 z dne 2. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Novakova ulica 1 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1601 in 1599/2, k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice Suzane Jovanović, Ljubljana, Novakova ulica 1, EMŠO 0806973505135, na podlagi darilne pogodbe z dne 15. 3. 1993, sklenjene z Zvonimirjem Jovanovičem kot darovalcem, zastavljeno v korist banke BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana ali druge dogovorjene poslovne banke na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost