Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16485/06 , Stran 4588
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/06 - UPB 2) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v OU Občine Škocjan s št. 10202-0002/2005 z dne 31. 12. 2005, objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto direktorja v Občinski upravi Občine Škocjan. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec. Izbrani/-a kandidati/-ke bo naloge izpolnjeval/-a v nazivu višji svetovalec I. Kandidati/-ke morajo poleg splošnih pogojev zapisanih v zakonu izpolnjevati še: Posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki so: – najmanj visoka strokovna izobrazba ustrezne tehnične smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – sposobnost organizacije dela in vodenja ljudi, – poznavanje dela z računalnikom, – natančnost pri delu. Kandidati/ka, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo le tega opraviti v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopija delavske knjižice iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna druga dokazila, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v tajanju več kot šest mesecev, – dokazilo o znanju tujega jezika angleščine in francoščine. Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Ne odpiraj prijava na javni natečaj – delovno mesto direktorja«. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom/-kam bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za dobo imenovanja petih let, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

AAA Zlata odličnost