Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 007-06/2006 Ob-16460/06 , Stran 4576
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova za leto 2006. Predvidena višina sredstev za ta namen je 1,000.000 SIT. 2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo biti registrirani najmanj eno leto – društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Cankova. 3. V letu 2006 bo Občina Cankova sofinancirala: – dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 250.000 SIT, – turistične prireditve in akcije v skupni višini 750.000 SIT, – druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 4. Prijava mora vsebovati: – namen in naslov izvajanega programa ali projekta, – število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze, – podatke o izvajalcu programa, – potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba, – odgovorno osebo za izvajanje programa, – kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih, – čas izvedbe, – predvidena poraba sredstev in viri sredstev. Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti. Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. 5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20 dni po objavi razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – turizem«. 6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za turizem. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.

AAA Zlata odličnost