Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16599/06 , Stran 4601
Na podlagi določbe prvega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, v nadaljevanju ZGD) družba Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, objavlja obvestilo, da je bila dne 9. 6. 2006 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložena Pogodba o pripojitvi delniške družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna in družbe z omejeno odgovornostjo Ljubečna Klinker d.o.o., Ljubečna, k družbi STC – Interfruct d.o.o., Celje, sklenjena dne 2. 6. 2006, med družbo Ljubečna Celje d.d., Kocbekova 30, Ljubečna in družbo Ljubečna Klinker d.o.o., Kocbekova 30, Ljubečna ter prevzemno družbo STC – Interfruct d.o.o., Celje, Stanetova ulica 2, Celje, v notarskem zapisu SV 499/06 notarke Katje Fink iz Celja, katero je pred priglasitvijo sodnemu registru dne 7. 6. 2006 pregledal nadzorni svet družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna. Delničarje obveščamo, da imajo v skladu s 586. členom ZGD vsak delavnik od 9. 6. 2006 dalje do vključno dneva seje skupščine družbe na sedežu družbe Kocbekova 30, Ljubečna, med 9. in 12. uro na vpogled naslednje listine: – pogodbo o pripojitvi SV 499/06 notarke Katje Fink iz Celja z dne 2. 6. 2006; – letna poročila vseh družb, udeleženih pri pripojitvi za zadnja tri leta; – zaključno poročilo družbe Ljubečna Celje d.d. za poslovno leto 2005; – skupno poročilo uprav družb udeleženih pri pripojitvi; – poročilo pripojitvenega revizorja; – poročilo nadzornega sveta družbe Ljubečna Celje d.d. Vsakemu delničarju bo družba Ljubečna Celje d.d., Ljubečna, na njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po zahtevi, zagotovila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.

AAA Zlata odličnost