Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 386/2006 Ob-16603/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št. SV 386/2006 z dne 30. 5. 2006, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 9 v izmeri 71 m2, v 3. nadstropju stanovanjske hiše, 1290 Grosuplje, Bevkova cesta št. 3, s pripadajočimi kletnim prostorom št. 9, na parc. št. 874/11 in parc. št. 874/9, k.o. Grosuplje-naselje, last dolžnice in zastaviteljice Slemenjak Janje, Gornji Rogatec 4, 1290 Grosuplje, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 197.840 CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost