Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16235/06 , Stran 4595
Pisni zahtevek za povračilo škode lahko najkasneje do 30. 6. 2006 vložijo vse pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo na svojih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila poravnana. Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne in fizične osebe, ki jim je bila škoda že poravnana, pa je zaradi rudarjenja, kasneje škoda ponovno nastala. Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravičenci, ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v letu 2006 in jim je bila škoda priznana, ni pa bila še sanirana in plačana. Zahtevku je potrebno priložiti podatke o nepremičninah na katerih je škoda nastala (zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine – objekta ipd.), opis škode in ocenjeno njeno približno višino ter predlog načina in časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode. Upravičencem, ki jim je bila škoda že priznana, ni pa še sanirana in plačana, dokumentacije iz prejšnjega odstavka, zahtevku ni potrebno ponovno vlagati. Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, v zaprti kuverti, s pripisom: »Za rudarsko škodo«. Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila višino škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upravičencev do povračila škode v letu 2006. Povračilo škode se bo izvajalo na podlagi računov oziroma situacij, v okviru sredstev odobrenih v proračunu Republike Slovenije za leto 2006. V letu 2006 je za povračilo rudarske škode odobreno 59,000.000 SIT. Komisija bo upoštevala samo popolne zahtevke. Dodatne informacije dobijo upravičenci pri predsedniku komisije, Bazoviška 2, Idrija, ali po tel. 05/37-43-920, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost