Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 686/06 Ob-16620/06 , Stran 4620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 686/06 z dne 1. 6. 2006 je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje v prvem nadstropju, št. stanovanja 4, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu Zgornja Kungota 78, 2201 Zgornja Kungota in katera stoji na parc. št. 697/4, k.o. Zgornja Kungota, v skupni površini 55,20 m2, katero je zastavitelj Horvat Beno pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 383/95 z dne 18. 8. 1995, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona z Ministrstvom za obrambo Ljubljana – kot prodajalcem, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000 EUR, z letno obrestno mero 6% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z zapadlostjo zadnjega obroka na dan 20. 6. 2026.

AAA Zlata odličnost