Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 1100-31/2006-01072-06 Ob-16278/06 , Stran 4585
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni upravi RS, Davčni urad Postojna: svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v oddelku za odmero in kontrolo. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Prednost bodo imeli kandidati s pravno smerjo izobrazbe. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov na I. stopnji, – informiranje davčnih zavezancev, … Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka, mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku. Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s 4-mesečnim poskusnim delom. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o državljanstvu. Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Davčni urad Postojna, Vojkova ulica 7, 6230 Postojna. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti pri Idi Debevec, tel. 05/721-13-19.

AAA Zlata odličnost