Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

SV 392/2006 Ob-16601/06 , Stran 4619
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, potrditve kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini z dne 5. 6. 2006, opr. št. SV 392/2006, je bilo stanovanje številka 6, ki se nahaja v tretjem nastopu večstanovanjske hiše v Gornji Radgoni, Panonska 36, v skupni izmeri 70,30 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča in je last zastaviteljev Dokl Janeza in Dokl Suzane, oba Panonska 36, Gornja Radgona in to na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 3. 1998, zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank Halbenrain – Tieschen, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Halbenrain 125, 8492 Halbenrain, Avstrija, EIŠ 1870602, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 120.000 EUR, s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

AAA Zlata odličnost